อบจ.ชัยภูมิ ปล่อยเครื่องจักปล่อยเครื่องจักรเพื่อซ่อมและปรับปรุงถนนในเขตตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยเครื่องจักรเพื่อซ่อมและปรับปรุงถนนในเขตตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ