ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 25560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมกับนายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในการที่มาตรวจราชการที่จังหวัดชัยภูมิ