อบจ.ชัยภูมิ เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรเกษตรผสมผสาน ประจำปี 2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสุนันท์ ชาลีเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรเกษตรผสมผสาน ประจำปี 2560