อบจ.ชัยภูมิ ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านการนำเที่ยว(มัคคุเทศก์) ประจำปี 2560

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมตาดโตน 2 อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางบรรลือ เกิดชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้แทนนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบเกียรติบัตร กล่าวปิดพร้อมให้โอวาทกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านการนำเที่ยว(มัคคุเทศก์) ประจำปี 2560