นายก อบจ.ชัยภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) และพิธีเปิดโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และพิธีเปิดโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธี

“Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” เป็นการจัดนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อที่จะสามารถเคลื่อนที่ไปจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ โดยนิทรรศการที่จัดภายใน  มิวเซียมติดล้อ ชื่อว่า อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน” โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ของอีสาน ผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ นิทรรศการ อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน ใน มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ประกอบด้วย 4 หัวเรื่องสำคัญ ซึ่งจัดแสดงอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ 4 ตู้ ได้แก่ ตู้ที่ 1 จั๊งซี่ละอีสาน ตู้ที่ 2 หม่องนี้ดีคัก ตู้ที่ 3 ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ตู้ที่ 4 ออนซอนอีสาน นอกจากนั้น ยังมีลานกิจกรรมให้ได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับ “คนอีสาน” และ “คนไทย” มากยิ่งขึ้น

โครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 โดย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมได้ “ฟรี” ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ