วารสารประชาสัมพันธ์ \\\\\\\"สระพังนิวส์\\\\\\\" ประจำเดือน สิงหาคม 2560