อบจ.ชัยภูมิ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปี 2560

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปี 2560 โดยมีนางบรรลือ เกิดชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเจ้าหน้าที่กองส่วเสริมคุณภาพชีวิตร่วมเป็นเกียรติ