อบจ.ชัยภูมิ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) นายพีระพล ติ้วสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560