องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

                       วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560