จดหมายข่าว อบจ.ชัยภูมิ วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561