ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6 วันที่ 24 มิถุนายน 2562