ประชุม ก.จ.จ. ชัยภูมิประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8 วันที่ 23 สิงหาคม 2562