ประชาสัมพันธ์เชิญชวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563