ข่าวล่าสุด

สรุปจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563