ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:09 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยเครื่องจักรเพื่อซ่อมและปรับปรุงถนนในเขตตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:14 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดและร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง light and sound ตำนานเจ้าพ่อพญาแล
วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:05 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:32 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ คลองห้วยดินแดงบ้านโพนทอง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พ.อ.นิเวศน์ ฉายากุล รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดชัยภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:30 น.| เขียนโดย admin