ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอบ้านหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำคณะ ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนออกให้บริการโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 10:54 น.| เขียนโดย admin
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 ณ ศาลเจ้าพ่อหลวงอภัย เจ้าแม่อรพิม อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิื ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณี บุญเดือนหก ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 10:43 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ วัดหนองบัวลอย บ้านหนองเหมือดแ่อ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ต.อ.สมศักดิ์ คงไพบูลย์ รองผูบังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการค่ายวันฟ้าใส ร่วมใจสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 10:39 น.| เขียนโดย admin
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนิเวศรัตน์ โรงแรมเลิศนิมิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวม ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 10:32 น.| เขียนโดย admin
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 จังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของท่านผู้ว่า ชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 62 นำทั้งภาครัฐ เอกชน ชาวจังหวัดชัยภูมิ และชาวต่าง จังหวัด ร่วมงานประเพณีแห่บายศรี บุญเดือนหก 59 ขบวน ประชาชนกว่า 3 หมื่นคน เข้าร่วมสืบสานประเพณีถวายบายศรี แด่ท่าน " เจ้าพ่อพญาแล " เจ้าเมืองคนแรก ของจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 10:24 น.| เขียนโดย admin