ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 จังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของท่านผู้ว่า ชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 62 นำทั้งภาครัฐ เอกชน ชาวจังหวัดชัยภูมิ และชาวต่าง จังหวัด ร่วมงานประเพณีแห่บายศรี บุญเดือนหก 59 ขบวน ประชาชนกว่า 3 หมื่นคน เข้าร่วมสืบสานประเพณีถวายบายศรี แด่ท่าน " เจ้าพ่อพญาแล " เจ้าเมืองคนแรก ของจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 10:24 น.| เขียนโดย admin
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น.ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ ผุ้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวชัยภูมิ ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลา กล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 10:00 น.| เขียนโดย admin
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถาน ตำบล เก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานเปิดโครง การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรม ของคณะสงฆ์ ภาค 11
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 09:08 น.| เขียนโดย admin
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลปู่ด้วง-ย่าดี ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญเดือนหก ศาลปู่ด้วง-ย่าดี
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 09:03 น.| เขียนโดย admin
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 08:55 น.| เขียนโดย admin