ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ นายสมชัย พูดเพราะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเิปิดโครงการสร้างเว็บไซด์ อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 11:42 น.| เขียนโดย admin
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านเแก้ง อำเภอแ้ก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีและมอบนโยบายการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษากับคณะผู้ปกครองนักเรียน
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 11:33 น.| เขียนโดย admin
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้ เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 11:28 น.| เขียนโดย admin
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00 ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐ วิสาหกิจ ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายกล่าวถวายอาศิรวาทนวมินทรชาธิวาสราชดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 11:20 น.| เขียนโดย admin
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมินายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ ผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่า ขอประทานพระวโรกาส น้อมเกล้า ถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูตรพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัสมีโชติ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 11:06 น.| เขียนโดย admin