ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายสุชาติ สบาย ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ นำคณะตรวจประเมินการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 20:55 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 10 กรกฏาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ บ้านกลางสวนรีสอร์ท (สวนเห็ดจิรวุฒิ) ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้้ เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัยดินโคลนถล่มและการอพยพประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 20:52 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 8 กรกฏาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ สวนสาธารณหนองปลาเฒ่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวเส้นทางเอ็นดูโร่ ในเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานที่ชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 20:45 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 6 กรกฏาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ศาลประชาคมจังหวัดชัยภูมิ นายบรรยงค์ วงษ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” ประจำปี 2554
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 20:41 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างแก้มลิง วิทยาลัยสงฆ์ และอนุพุทธมณฑณจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 20:37 น.| เขียนโดย admin