ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมบุญมานิมิต โรงเรียนห้วยต้อนพิทยา คม ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 13:05 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.39 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พลเอกวัฒนา สรรพานิช กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง มหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีหล่อพระประธานประทับยืนสูง 9 ศอก เพื่อประดิษฐาน ไว้ที่อนุพุทธมณฑลในบริเวณวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ และพิธีเปิดอาคารเรียนหน่วยวิทย บริการจังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 12:58 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ วัดสันตินานาชาติ ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเิปิดโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 12:46 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ วัดมัชฌิมาวาสตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ท่านปาริชาติ ชาลีเครือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขค 3 ได้ให้ เกียรติเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษก ฉลองอายุวัฒนะและเปิดงานเทศกาลบุญเดือนหก
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 12:39 น.| เขียนโดย admin
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ.ชัยภูมิ ได้ออกสำรวจบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และได้พบว่าขณะนี้ดอกกระเจียวดอกแรกใน ทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ได้บานแล้ว เป็นสัญญาณว่าเทศกาลท่องเที่ยวทุ่ง ดอกกระเจียวของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ใกล้ที่จะได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ขอเชิญชวนผู้สนใจไป เที่ยวชมได้
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 12:29 น.| เขียนโดย admin