ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ วัดหนองบัวลอย บ้านหนองเหมือดแ่อ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ต.อ.สมศักดิ์ คงไพบูลย์ รองผูบังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการค่ายวันฟ้าใส ร่วมใจสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 10:39 น.| เขียนโดย admin
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนิเวศรัตน์ โรงแรมเลิศนิมิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวม ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 10:32 น.| เขียนโดย admin
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 จังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของท่านผู้ว่า ชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 62 นำทั้งภาครัฐ เอกชน ชาวจังหวัดชัยภูมิ และชาวต่าง จังหวัด ร่วมงานประเพณีแห่บายศรี บุญเดือนหก 59 ขบวน ประชาชนกว่า 3 หมื่นคน เข้าร่วมสืบสานประเพณีถวายบายศรี แด่ท่าน " เจ้าพ่อพญาแล " เจ้าเมืองคนแรก ของจังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 10:24 น.| เขียนโดย admin
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 08.30 น.ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ นายชนะ นพสุวรรณ ผุ้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวชัยภูมิ ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลา กล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2555
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 10:00 น.| เขียนโดย admin
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถาน ตำบล เก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานเปิดโครง การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรม ของคณะสงฆ์ ภาค 11
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2013 เวลา 09:08 น.| เขียนโดย admin