ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:41 น.| เขียนโดย admin
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแร้ง ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ นายสุนันท์ ชาลีเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายวรวุฒิ จิตร์จันทึก ส.อบจ.อำเภอบ้านเขว้า เขต1 นำคณะ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.ชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:38 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:12 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:09 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยเครื่องจักรเพื่อซ่อมและปรับปรุงถนนในเขตตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:14 น.| เขียนโดย admin