ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 10:09 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิด้านยุทธศาสตร์ ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคนใหม่ คนที่ 66
วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 2017 เวลา 10:15 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์