ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) นายพีระพล ติ้วสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 เพื่อประชุมในระเบียบวาระต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 11:05 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2017 เวลา 11:23 น.| เขียนโดย admin
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 11:06 น.| เขียนโดย admin
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 10:57 น.| เขียนโดย admin