ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดและร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง light and sound ตำนานเจ้าพ่อพญาแล
วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:05 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:32 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ คลองห้วยดินแดงบ้านโพนทอง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พ.อ.นิเวศน์ ฉายากุล รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดชัยภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:30 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:24 น.| เขียนโดย admin
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น2 อาคารสำนักงาน อบจ.ชัยภูมิ(หลังเก่า) นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2/2560
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2017 เวลา 09:49 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์