ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหลังใหม่ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 10:39 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม พิธีบูชาครู และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูมืออาชีพ ครูดีในดวงใจ ในงานวันครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 10:02 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลางงานเจ้าพ่อพญา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ได้ร่วมกันร้องเพลง "ร้อยดวงใจ ชาวชัยภูมิ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 09:27 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 12 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 04.45 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(เจ้าพ่อพญาแล) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี บวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล พิธีถวายช้างฯ พิธีถวายพวงมาลา และพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2560 โดยมีนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธี
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 09:23 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ณ งานเกษตรแฟร์ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.ชัยภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี(เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเกษตรกร และสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)
วันพุธที่ 11 มกราคม 2017 เวลา 09:34 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์