ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 10:09 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) นายพีระพล ติ้วสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียกเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 15:19 น.| เขียนโดย นายพฤกษ์ ชินสาร์
วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปี 2560 โดยมีนางบรรลือ เกิดชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเจ้าหน้าที่กองส่วเสริมคุณภาพชีวิตร่วมเป็นเกียรติ
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 15:17 น.| เขียนโดย admin
วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 โดยมีพลตรีวิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีาวิชาทหาร ประจำปี 2560
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 15:16 น.| เขียนโดย admin
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017 เวลา 14:26 น.| เขียนโดย admin