เปิดเผยราคากลางจัดซื้อยางแอสฟัลท์ชนิด CMS-2h ชนิดถังบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 60 ถัง เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (สถานที่ดำเนินการจัดส่งวัสดุโรงเรียนกุดน้ำใสวิทยา อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2018 เวลา 16:22 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง