เปิดเผยราคากลางซื้อเครื่องดนตรีสากล สำหรับพัฒนาวงโยธวาทิตของโรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 ชุด
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2018 เวลา 15:40 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง