ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน และรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 11 เมษายน 2018 เวลา 16:17 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง