ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0101 บ้านโนนจาน - บ้านหนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018 เวลา 16:37 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง