ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตัั้ง สายทาง ชย.ถ.1-0014 บ้านบุ่งคล้า-บ้านกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:50 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง