ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2018 เวลา 11:45 น. | เขียนโดย admin