เปิดเผยร่าง TOR โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านป่ารวก ม.2 ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงคื จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2018 เวลา 09:30 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง