ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2018 เวลา 14:23 น. | เขียนโดย admin