ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการองค์การบิรหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ บ้านพักข้าราชการเลขที่ 135 บ้านพักข้าราชการเลขที่ 135/1 อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2018 เวลา 15:16 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง