ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 เวลา 16:12 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง