ร่างขอบเขตของงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำ รุงรักษายานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกพ่นยาง ยี่ห้อ นิสสัน รหัส อก.034-38-0004 และรถบรรทุกเปิดข้าง 6 ล้อ ยี่ห้อ HINO อก.034-38-0004 องค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ กองช่าง จำ นวน 2 คัน
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2024 เวลา 14:50 น. | เขียนโดย นางสาววิภาวรรณ สำราญญาติ