เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0045 บ้านสว่าง - บ้านพรมเหนือ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 เวลา 15:39 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง