ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 เวลา 16:42 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง