ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2018 เวลา 16:45 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง