ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนทัน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเล่า - บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019 เวลา 15:39 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง