รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หมายเลขเอกสาร รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:21 น. | เขียนโดย admin