เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:32 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง