เปิดเผยราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้างหิน 3/8 นิ้ว จำนวน 750 ลบ.ม.(สถานที่ดำเนินการจัดส่งศาลากลางบ้าน บ้านหนองคู ม.6 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 16:40 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง