ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แหล่งน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ กทอ.62(2)PO-1-0052 (นางสาวลำพรรณ วรรณจงคำ) สถานที่ดำเนินการ โฉนดที่ดิน (น.ส.3ก.) เลขที่ 644 เลขที่ดิน 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019 เวลา 14:25 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง