เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในและภายนอก อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 15:50 น. | เขียนโดย admin