เปิดเผยราคากลางประมูลซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับใช้ประจำอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 16:44 น. | เขียนโดย admin