ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562(สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2019 เวลา 09:25 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง