ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกลต่างๆ ออกปฏิบัติหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019 เวลา 17:50 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง