เปิดเผยคุณลักษณะ (TOR) ซื้อพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์สนามกีฬากลาง อบจ.ชัยภูมิ จำนวน 70 ชุด
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019 เวลา 17:13 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง