เปิดเผยราคากลาง จ้างจัดนิทรรศการ ชุมชนต้นแบบแห่งความดี วิถีไทยในแบบพ่อ รูปแบบการจัดนิทรรศการมีชีวิต การระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019 เวลา 18:10 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง