ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(กรณีมีหนึ่งรายการ) โครงการ Green For MOM รวมใจไทยปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ถนนสายดอกไม้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559
หมายเลขเอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้า
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 07 กันยายน 2016 เวลา 15:57 น. | เขียนโดย admin