เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 เวลา 13:14 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง