ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 15:56 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง