เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านขี้เหล็กใหญ่ ม.2 ต.รอบเมือง-บ้านโสกตลับ ม.2 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 เวลา 09:06 น. | เขียนโดย admin